masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Lintubongarin Mynälahti

Jukka Sillanpäällä on pitkä kokemus lintujen bongauksesta. Hän on aloittanut harrastuksensa jo 1981. Yhtä kauan hän on myös bongannut Mynälahdella. Hän käyttäisi itse itsestään nimenomaan termiä ”bongari”. Bongaus on totisempaa touhua, kuin pelkkä lintujen tarkkailu. Bongaajalle tulee koko ajan reaaliaikaista tietoa lintuhavainnoista, ja bongari saattaa lähteä erikoisemman lintuhavainnon toivossa kauaskin.

JukkaSillanpaa

Sillanpää halusi tehdä Mynälahdesta paremman paikan lintujen pesinnän kannalta. Hän aloitti itse Mynälahden rantaniittyjen raivaamisen raivaussahan avulla 1991. Siitä hiljalleen rantojen hoito on lisääntynyt ja 2000-luvulla lehmät tulivat avuksi.

Nyt kunnostustöiden myötä Mynälahden perukassa on lieterantaa, joka on tärkeä pesiville kahlaajille. Lintujen määrä Mynälahdella on kasvanut. Ja lajeja, jotka olivat jo kadonneet Mynälahdelta, on tullut takaisin.

Pesivistä lajeista esimerkiksi punajalkaviklo on Mynälahdella nykyisin yleinen laji. Lintu on helppo tunnistaa nimensä mukaisista punaisista jaloista.

Lintujen pesimisen turvaamiseksi Mynälahdella harjoitetaan pienpetopyyntiä. Sillanpää mainitsee pienpedoista minkin kaikkein vahingollisimmaksi lintujen pesinnälle. Muita pyydettäviä pienpetoja ovat ketut, joita metsästetään talviaikaan koirien avulla ja supikoirat, joita loukutetaan. Sillanpää kiittelee tehokasta pyyntiä, jolla pienpetokanta on saatu Mynälahden alueella kuriin ja linnut saavat pesiä rauhassa.

Sillanpää korostaa, että jatkossa hoitotoimien on jatkuttava samalla tasolla, muuten linnusto vähenee jälleen aiemmalle tasolle. Hoitotoimenpiteiden lisäksi Mynälahdella on voimassa veneilykielto toukokuun 20. päivään. Veneilyn rajoittamisella pyritään turvaamaan lintujen muuton aikaisen levähdyspaikan rauha.

Kahlaajien pesimäalueen lisäksi Mynälahdelle on muutaman viime kevään aikana ilmestynyt lisääntyvissä määrin muuttomatkalla olevia hanhia. Keväisin Mynälahti täyttyy erilaisista hanhista. On ainakin meri-, metsä-, tundra ja lyhytnokkahanhia. Kuoreen kudun aikaan Mynälahdella on paljon isokoskeloita hankkimassa saalista.

Mynälahden linnustoon kuuluvat nimenomaan ranta- ja vesilinnut. Metsälinnusto on samaa, kuin muuallakin Lounais-Suomen metsissä. Sillanpää itse mainitsee Mynälahdella bongaamansa mandariinisorsan yhdeksi hienoimmista bongauskokemuksistaan. Nuorille bongarin aluille Sillanpää vinkkaa, että harrastuksesta saa eniten irti samanhenkisen kaverin kanssa.

Muihin nuoriin lintuharrastajiin voi tutustua esimerkiksi Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen (TLY:n) nuorisojaoston kautta.