masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

EU:n lintudirektiivi

EU:n lintudirektiivillä pyritään varmistamaan Euroopan alueella luonnonvaraisina elävien lintulajien suojelu. Lintudirektiivin avulla pyritään suojelemaan lintulajeja sekä niiden tarvitsemia elinympäristöjä.

MerikotkaKimKunze

Lintudirektiivissä huomion kohteena ovat esimerkiksi muuttolinnuille tärkeiden levähdyspaikkojen säilyminen.

 

Lähteet

Kuva: Kim Kunze

Bird Life Suomi: Lintudirektiivi: http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi.shtml