masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Sarsalanaukon – Musta-aukon ranta-alueiden suunnittelun yleisötilaisuus

Mynälahden kuntien ympäröimällä merenlahdella käynnistetään uudentyyppistä ranta-alueiden suunnittelua. Tavoitteena on löytää keinoja luonnon ja vesien tilan parantamiseen yhteistyössä alueen maanomistajien ja käyttäjien kanssa. Suunnittelussa etsitään järviruo'on hyötykäyttöön sopivia kohteita, edistetään käytännön vesiensuojelua ja annetaan suosituksia umpeenkasvaneiden rantojen hoitamiseen.

Yleisötilaisuus on tarkoitettu alueen maanomistajille, käyttäjille ja muille alueen kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. Kerromme alkaneen ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun tavoitteista, esittelemme maanomistajille tehdyn kyselyn alustavia tuloksia ja kuuntelemme osallistujien mielipiteitä ja palautetta.

Aika: Tiistaina 21.8.2012 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Saaren kartano, Saaren rantatie 21, 23120 MIETOINEN

Lue lisää: Sarsalanaukon – Musta-aukon ranta-alueiden suunnittelun yleisötilaisuus

Kysely ranta-alueiden omistajille

Mynälahti-yhdistys teettää Mynälahden alueella tutkimuksen ranta-alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjaksi helmi-maaliskuussa 2012.

Tutkimus tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimus postitetaan noin 800 maanomistajalle ja tulokset julkaistaan yhdistyksen kokouksessa toukokuussa 2012.

Kysely tulee myös näille verkkosivuille, jotta myös muut alueen käyttäjät voivat halutessaan vastata siihen.