masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Elinympäristöjen kirjoa Mynälahdella

 

Mynälahdella voi helposti havaita monia eri luontotyyppejä ja elinympäristöjä. Ja etenkin Natura 2000 -alueella voi tutustua hoidettuihin perinnebiotooppi-niittyihin, rantaniittyihin ja hakamaihin sekä monimuotoisiin mänty ja kuusivaltaisiin metsiköihin. Hieman rannasta etäällä on myös suojeltu tammimetsäalue. Mynälahden rannoilla ruovikkoa on silmänkantamattomiin ja kuivemmilla kallioilla voi havaita myös ketokasvillisuutta.

 

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että luonnossa on monenlaista ja toisistaan eroavaa elämää. On erilaisia kasveja, eläimiä, sieniä ja muita eliöitä. Ja erilaisia elinympäristöjä kuten kuusi- ja mäntymetsiä, ojanvarren reheviä kasvustoja sekä vedenalaisia rakkolevämetsiä. Myös lajien sisällä on monimuotoisuutta, eivätkä esimerkiksi kaikki ihmiset tai männyt ole samannäköisiä.

Hakamaa

Rantaniityt pidetään avoinna mm. laidunnuksen avulla

Rantaniitty

Hakamaat ovat metsäisiä laidunmaita

 

 

 

Kuusimets Tervalepikk

Kuusimetsän kenttäkerroksessa on varjoista

 

Tervalepikoita kasvaa rantojen tuntumassa.

 

Ruovikko  Liejuranta

Monet linnut pesivät ruovikoissa

Liejurannat houkuttelevat eri lintulajeja, kuten kahlaajia.

 

 


Tehtäviä 

 

  • Millaisia eläimiä elää Mynälahden eri elinympäristöissä?

 


 

 

 

Lähteet

 

Ympäristö.fi: Natura 2000 -alueet: Mietoistenlahti: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mietoistenlahti(5323)

 

Virtuaalimetsä: Luonnon Monimuotoisuus: http://www.helsinki.fi/biosci/biopop/virtuaalimetsa/124_luonnonmonimuotoisuus.html