masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Mynälahden yleissuunnitteluhankkeen tavoitteena on luoda merkittävä alueellinen toimintasuunnitelma, jonka pohjalta Varsinais-Suomessa on mahdollista toteuttaa laaja käytännön mallintamis- ja toimintapilotti alueen vesien suojelemiseksi sekä uusiutuvan energian tuottamiseksi.

Mynälahden yleissuunnitteluhanke liittyy ajankohtaisiin tavoitteisiin Itä- ja Saaristomeren vedenlaadun parantamiseksi ja ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Samalla toteutetaan tärkeää EU:n tavoitteiden mukaista uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattamista energiantuotannossa.

Mynälahden tilaan on mahdollisuus vaikuttaa kahdella taholla; sekä valuma-alueella, että itse lahdella. Valuma-alueella on mahdollista toimia ennakkoluulottomasti mm. uudistamalla maatalouden nykymalleja, uusia ratkaisuja luomalla sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun, toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttamalla.

Lahdella voidaan ottaa käyttöön aiemmin laajassa mitassa kokonaan käyttämättömiä ratkaisuja, kuten lahden laajojen ruovikkojen laajamittainen hyötykäyttö energiaksi. Tähän tarjoavat mahdollisuuden ruokoa hyödyntävien energialaitosten tuore toteutuminen lähiseudulle. Myös ruo’on korjuu rakennuskäyttöön tai pellettienergiaksi on mahdollista aina vientiin saakka. Suunnitellusti toteutettuna ruo’on hyötykäyttö on myös luonnonsuojelun etujen mukaista.

Yleissuunnittelun pohjalta haetaan myöhemmin rahoitusta toteuttavalle Mynälahti -hankkeelle. Tällöin tavoitteena ovat mm. energiakorjuuketjujen toteutuminen käytännössä ja siten paikallisen yrittäjyyden ja paikallisen energiantuotannon tukeminen, sekä merkittävän kokonaisvaltaisen vesiensuojelupaketin toteuttaminen.

Yleissuunnitteluhanke kytkeytyy Pro saaristomeri ohjelman tavoitteisiin ja toteuttaa maakunnan kehittämisrahan vuoden 2010 teemaa ”ilmastonmuutoksen hillitseminen” käytännössä. Hankkeen vaikutusalue on laaja, ulottuen kolmeen eri seutukuntaan.