masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Metsretki 3Opettajille...

Opettajille osiosta löytyy Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas sekä siihen liittyvät muut tiedostot.

Opettajille osioon on myös kerätty kootusti Retkiä Mynälahdelle -nettisivustolta löytyvät tehtävät. Nämä tehtävät sopivat toteutettavaksi myös sisätiloissa.

 

Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas:

Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas

Retkiä Mynälahdelle -tehtäväopas auttaa onnistuneen ja opettavaisen luontoretken järjestämisessä Mynälahdelle. Tehtäväopas sisältää monenlaisia tehtäviä, draamaa sekä leikkejä. Oppaassa on myös selkeä opaskartta, joka helpottaa alueella liikkumista ja retken suunnittelua.

Jäkäläkartoituslomake

Näkösyvyys- ja virrannopeuslomake

Retkiä Mynälahdelle -retkiesimerkit

Retkiä Mynälahdelle -retkiesimerkit sisältää kolme tehtäväoppaasta koottua retkiehdotusta. 

 

Muut tehtävät:

Lintukortit (peli)

Laurin koulun oppilaat ovat koonneet hauskat lintukortit, joilla voidaan pelata monin tavoin.

Lintuopas

Pyhän koulun oppilaat ovat koonneet lintuoppaan, jossa on esiteltynä muutamia Mynälahdella tavattavia lintulajeja.

Kalaristikko

Puuristikko

 

Sivuston tehtävät:

Alle on koottu aiheittain järjestettynä kaikki Retkiä Mynälahdelle -sivustolta löytyvät tehtävät.

 

Sukella vedenalaiseen luontoon > Vesieliöt

 • Piirrä esimerkki Mynälahden ravintoketjusta. Aloita ravintoketju veden kasviplanktonista.
 • Miten järviruokoa voidaan hyödyntää? Ideoi erilaisia käyttötapoja.
 • Piirrä talo, jonka rakennusmateriaalina on käytetty järviruokoa.
 • Käy esimerkiksi luokan kanssa keräämässä järviruokoa ja askartele siitä pienoistalo. Luokan kanssa askarrelluista pienoistaloista voidaan koota myös kokonainen kylä.
 • Tutustu nettisivuilla esiteltyihin kalalajeihin: Ahveneen, särkeen, lahnaan ja suutariin. Mikä näistä kalalajeista poikkeaa muista ravinnonkäytöltään ja miten?

Sukella vedenalaiseen luontoon > Valuma-alue

 • Tutkikaa karttaa. Mistä saakka Mynälahteen laskevat joet; Laajoki, Mynäjoki ja Puttaanjoki tulevat? Hahmotelkaa kartalle Mynälahden valuma-alue. Asuvatko kaikki oppilaat valuma-alueella?

Sukella vedenalaiseen luontoon > Rehevöityminen

 • Mistä eri lähteistä Mynälahdelle tulee fosforia ja typpeä? Millainen vaikutus niillä on Mynälahteen?
 • Oletko huomannut merkkejä rehevöitymisestä Mynälahdella tai muussa vesistössä? Mitkä voivat olla rehevöitymisen merkkejä?

Sukella vedenalaiseen luontoon > Hoitokalastus

 • Miten hoitokalastuksessa saatu saalis käytetään/hyödynnetään? Mitä muita käyttötapoja keksit?

Koe Lintuparatiisi

 • Linnut muuttomatkalla. Piirrä valitsemasi lintulajin muuttoreitti maailmankartalle ja arvioi muuttomatkan pituus. Selvitä eri lähteitä apunakäyttäen, millaisia suojelutoimia lintujen muuttomatkan varrella tarvitaan.

 Maisemia nähtäväksi

 • Tulevaisuuden maisemia Mynälahdelta. Visioi tulevaisuuden maisemaa Mynälahdelta, mikä maisemassa pysyy ennallaan ja mikä muuttuu. Oman tulevaisuudenmaiseman voit esimerkiksi piirtää tai kirjoittaa vaikka runon muotoon. Rakennetaanko rannat täyteen kesämökkejä vai jätetäänkö maisemaan myös luonnontilaisia alueita?
 • Kaunis maisema. Mitä maisemalla mielestäsi tarkoitetaan ja mitä siihen kuuluu? Millainen maisema on kaunis?
 • Katsele/ Pohdi Mynälahden maisemaa kalastajan, lintuharrastajan, maanviljelijän, luontoharrastajan, linnun ja laiduntavan lehmän tms. näkökulmasta. Eroavatko henkilöiden tai luontokappaleiden kokemat maisemat toisistaan?

Maisemia nähtäväksi > Saaren kartano

 • Kirjoita lyhyt kuvaus esimerkiksi 1700-luvun ihmisen päivästä Saaren kartanossa. Millaisia tehtäviä hänen päiväänsä kuului ja millaisilla työvälineillä tehtävät suoritettiin?
 • Valitse jokin Saaren kartanon vaiheista. Etsi tietoa siitä, mitä muita tapahtumia Suomessa tai maailmalla on samoihin aikoihin ollut.

Suojelualueet tutuiksi

 • Tutustu Mynälahden perinnebiotooppeihin ja niiden laidunnukseen. Pohdi esimerkiksi yhdessä luokan kanssa, miten perinnebiotoopit eroavat maisemaltaan ja kasvistoltaan ns. tavallisesta luonnosta tai tehomaatalouden laitumista ja pelloista.

Elämää Mynälahdella > Lähiruokaa ja reseptejä

 • Mitä raaka-aineita päivän kouluruoassa on käytetty? Mitkä niistä voitaisiin tuottaa lähiruokana ja mitä hyötyä tästä olisi?

 Elinympäristöjen kirjo

 • Millaisia eläimiä elää Mynälahden eri elinympäristöissä?

Elinympäristöjen kirjo > Ekosysteemipalvelut

 • Tutki sivun kuvia. Millaisia ekosysteemipalveluja löydät niistä?
 • Ekosysteemipalvelu on usein ihmiskeskeinen käsite, jossa arvotetaan luontoa sen ihmiselle tarjoaman hyödyn pohjalta. On kuitenkin selvää, että luontoa ja sen tarjoamia palveluita käyttää ihmisten lisäksi myös monet muut eliöt. Olisiko tarpeellista perustaa ”Muiden parlamentti”, joka pitäisi muiden eliöiden puolta ekosysteemipalveluista keskusteltaessa? (Borg, P (toim.). Polkuja Metsään. Riika: InPrint).

Perustetaan luokassa Muiden parlamentti sekä ihmisten tarpeita ajava ryhmä. Sovitaan jokin aihe, johon luokka ja sen eri intressiryhmät pyrkivät löytämään ratkaisun

 • Ekosysteemipalveluiden arvottaminen: Esimerkiksi metsät ja niiden käyttö: avohakkuut (tuottoa maanomistajalle), sienestäjät ja marjastajat (ei sovi hakkuuaukeille), metsän virkistyskäyttäjät, metsän eläimet, metsät hiilivarastona, metsät ilman puhdistajana…

Elinympäristöjen kirjo > Ilmastonmuutos

 • Käy läpi ilmastonmuutoksen arvioidut vaikutukset Suomessa (1-3) ja mieti, miten kyseiset muutokset vaikuttaisivat Mynälahteen.