masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Sukella vedenalaiseen luontoon!A. Mi vesialueena

Mynälahti on pitkälle mantereeseen työntyvä meren lahti Mynämäen kunnan alueella Lounais-Suomessa. Siihen laskee kolme jokea: Laajoki, Mynäjoki ja Puttaanjoki.

Mynälahti on melko matala lahti. Sen keskisyvyys on 5m. Mynälahden ulko-osien saaret erottavat sen Saaristomerestä. Lahteen laskevat joet tuovat mantereelta makeaa sisävettä. Tämä makea vesi sekoittuu suolaisemman Itämeren veden kanssa. Tuloksena on vettä, jossa on matala suolapitoisuus. Mynälahden suolapitoisuus on n. 5 ‰. Tällaistä vettä kutsutaan murtovedeksi. Itse asiassa koko Itämeren vesi on murtovettä ja todellista merivettä löytyy vasta Atlantista. Atlantin veden suolapitoisuus on 35‰, eli kuusikertaa suolaisempaa kuin Mynälahden vesi.

Mynälahti on kaloille tärkeä lisääntymis- ja poikasalue. Lahti on suojaisa ympäristö, joka mataluutensa vuoksi lämpenee keväisin nopeammin kuin avoimet merialueet. Keväällä jäiden lähdettyä ja vesien lämmitessä onkin useiden kalalajien kutuaika. Kalastus on perinteisesti ollut Mynälahdella tärkeä elinkeino.  

Joet kuljettavat Mynälahteen vettä mantereelta. Veden mukana Mynälahteen kulkeutuu muitakin aineita valuma-alueelta. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi ravinteet, joita kulkeutuu Mynälahtea ympäröiviltä pelloilta. Ravinteet aiheuttavat vesistöön joutuessaan tuotannon lisääntymistä, josta käytetään nimitystä rehevöityminen. 

 

 

Lähteet

Ympäristöministeriö: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta

Ympäristö.fi: Mietoistenlahti: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mietoistenlahti(5323)

Metsähallitus: Mietoistenlahden hoito- ja käyttösuunnitelma: http://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Csarja/c5.pdf

Taivassalon kunta: Taivassalon kalatalouden esiselvitys: http://www.taivassalo.fi/tiedostot/Kalatalouden_esiselvitys.pdf