masku-vaakuna mynamaki-vaakuna naantali-vaakuna vehmaa-vaakuna taivassalo-vaakuna mtkvs-99 VELHO-164

Mynälahden yleissuunnitteluhankkeen toiminta-ajatus perustuu vapaaehtoiseen kansalaisvaikuttamiseen, johon jokaisen on mahdollista osallistua voimavarojensa mukaan. Kuntasektori on parhaillaan läpikäymässä suurta murrosta, joka tulee vaikuttamaan yli kunta- ja seutukuntarajojen.

Mynälahden yleissuunnitteluhankkeen tavoitteena ja keskeisenä toiminta-ajatuksena on positiivisella tavalla pyrkiä vastaaman niihin moniin haasteisiin, joita tulevaisuudessa jo nyt on nähtävissä. Siksi tavoitteena on rakentaa kunta- ja seutukunta rajat ylittävää yhteistyötä niin julkisten toimijoiden kuin kansalaisyhteiskunnankin välillä.